Etikai kódex

Az etika görög kifejezés. Az erkölccsel, mint társadalmi jelenséggel foglalkozó filozófiai tudományág. Valamely hivatás kapcsolódó erkölcsi követelményeinek, magatartási szabályainak az összessége. (www.meszotar.hu)

Az etikai kódex egy-egy konkrét szakma írásba foglalt viselkedési útmutatója, melyet az adott szakma képviselői fogadnak el és követnek. Konkrét magatartási szabályokat fogalmaz meg, melyek célja, hogy megerősítse a szakma megbecsülését, fenntartsa a szakma belső értékrendjét, meghatározza a kollegák egymás között követendő viselkedését, védi a szolgálatatást igénybe vevők jogait.