Fordulhatok-e tanácsért kineziológushoz?

A tanácsadás meghatározása

A tanácsadás kifejezést hallva sokan azt gondolják, hogy ha problémahelyzetben vannak, elmennek egy tanácsadóhoz, aki megmondja „tutit”, hogy mit, hogyan kell tennie. A kialakult képzet a tanácsadásról az, hogy a problémahelyzetekhez vannak sztenderd megoldási sémák, amiket a tanácsadó, mintegy készételt átad a hozzáfordulónak és annak megszűnik a problémája. Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja az egyén élethelyzetét, személyiségét és egy uniformizált megoldásban hisz. Ez a laikus megközelítés. Hogy lehet a foltot kiszedni a fehér ingből? Erre tud tuti megoldást a szomszéd asszony.

A tanácsadás professzionális értelmezése azonban teljesen más alapokról indul. A tanácsadás fogalma leginkább az angol counselling (konzultáció, megbeszélés) kifejezéssel írható le.

Az Európai Tanácsadó Társaság (European Association for Counselling) megfogalmazása szerint (EAC, 2002) „a tanácsadás interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) – egyének, családok, csoportok vagy intézmények -, között jön létre, és szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést használ.”

Interaktív: azaz kettő vagy több személy között zajlik, akik folyamatosan kommunikálnak, visszajeleznek egymásnak és meghallgatják egymást. Közösen keresik a megoldást a tanácskérő helyzetére.

Holisztikus: A folyamat során a tanácsadó figyelembe veszi a tanácskérő egyéni élethelyzetét, személyiségét, és a külső körülményeket.

A tanácsadási folyamat során a tanácsadó sosem dönt az ügyfél helyett!

„Az a jó döntés – mondja Xantus László (1983) – amelyet a tanácskérő önmaga hoz meg, miután megvizsgált több lehetséges alternatívát, és amely döntéséért hajlandó vállalni a felelősséget, vagyis viselni az elhatározás következményeit.”

Elhatárolása a pszichoterápiás módszerektől

Pszichoterápia gyűjtőfogalom. Terápiás irányzatokban képzett szakemberek gyógyító beavatkozása, akik sérült vagy zavaró magatartásmintákat alapvetően pszichológiai okokra vezetnek vissza. Elemzés, sérült tartalmak feltárása, regresszív munka és diagnosztikus alapú terápiás beavatkozás a jellemzői. Sérült vagy beteg emberek személyiségproblémáit kezeli terápiás eszközökkel.

A tanácsadás elsősorban egészséges személyek támogatására szolgál, és ebben a folyamatban csak minimális mértékben jelenik meg a személyiség megváltoztatására való törekvés. (Szilágyi, 2007). A tanácsadásban/coachingban nem sérült pszichés tudattal rendelkező emberekkel foglalkoznak, az üzleti, életvezetési, életviteli problémák nem terápiás diagnosztikát és beavatkozást igényelnek.

A tanácsadás tehát:

 • tanulási/fejlődési folyamat,
 • mely két személy között (ügyfél és tanácsadó) zajlik, és
 • célja, hogy a tanácskérő képes legyen a további életútja során adódó élethelyzetekben is alkalmazni az újonnan megtanult képességeket/készségeket.

A laikus és professzionális tanácsadó közötti különbségek (Dávid, 2012):

 • A laikus tanácsadó
 • Maga akarja megoldani a problémát.
 • Nem feltétlenül képzett, nem ismeri a tanácsadási (problémamegoldó) folyamat lépéseit, és nem képzett a segítő beszélgetés lefolytatására.

 • Nem ismeri a tanácsadási módszereket, (öndefiníciót segítő kérdőíveket, és mérlegelési eljárásokat)
 • Szakterületi információk nem állnak birtokában.
 • A képzett tanácsadó
 • A kliensét végigvezeti egy problémamegoldó folyamaton.
 • Képzett, ismeri a tanácsadási (problémamegoldó) folyamat lépéseit és képes arra, hogy megfelelő beszélgetésvezetési technikákkal a tanácskérőt belső munkára késztetve végigvezesse ezen a folyamaton.
 • Ismer speciális tanácsadási módszereket, öndefiníciós kérdőíveket és mérlegelési eljárásokat.
 • Szakterületi információk és informálódási lehetőségek gazdag tárházával rendelkezik.

Kineziológia és tanácsadás

A professzionális kineziológus tevékenysége olyan, mint a képzett tanácsadóé.

Nem ad konkrét, direkt tanácsot,

 • de speciális, csak a kineziológiára jellemző eszközökkel (pl: izomtesztelés, energetikai kiegyensúlyozás, agyintegráció stb.) segít a döntésben, a nehéz helyzetek megoldásában.
 • Egész pontosan hozzásegíti ügyfelét ahhoz, hogy ráleljen a saját megoldásaira.
 • Ehhez alkalmazza a kineziológia eszköztárát  (képzettségének megfelelően) és – amennyiben minősített kineziológusként tevékenykedik – kommunikációs tudását, képességeit.

Ezért fontos, hogy a kineziológus is képes legyen tájékozódni a különböző kommunikációs módszerekben és alkalmazni tudja azok eszköztárát is. De maga a kineziológia tanulása nem jogosít fel tanácsadói munkára.

Gál Attila                                                               Köves Zsuzsanna                                             Újvári László

Felhasznált irodalom:

http://eac.eu.com/standards-ethics/definition-counselling Letöltve: 2017.01.27.

Dávid Mária: A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata, Publication date Esztergom, 2012

Ritoók Magda: A tanácsadás szerepe a lelki fejlődésben

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük