A KÉRDEZÉS MŰVÉSZETE

 

A képzés egészségügyi szakdolgozóknak (63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti célcsoport: 1-17. szakmacsoport), szabadon választott elméleti továbbképzésként .. pontot érő továbbképzés.

Nyilvántartási szám: …

Képzés tematikája:

 1. A kérdező=felfedező

Ki kérdez és miért?

A kérdező személyisége

Kommunikációs stílusunk – kérdőív

Ebben a blokkban a kérdező kerül a fókuszba. Az interakció kimenetelének fontos szereplője a kérdező, aki hozzáállásával nagyban befolyásolhatja a választ. Kihangsúlyozásra kerülnek a bizalom, a biztonság, a célorientáltság és a magabiztosság, mint kérdezői erények és ezek fejlesztéséről is szó esik. A tanfolyam résztvevői kitöltenek egy saját kommunikációs stílusukra vonatkozó tesztet is, amit még két csoporttársuk rájuk vonatkozó megfigyeléseivel is lesz módjuk összevetni. A saját kérdezői erősségek megfogalmazására is lehetőség lesz.

 1. A kérdés

A jó kérdés jellemzői

Kérdéstípusok (nyitott-zárt, közvetett-közvetlen, hipotetikus, szűrő, összetartó, tisztázó, visszaterelő, vagy-vagy kérdés, provokatív, irányító)

Leggyakoribb hibák (rutinkérdések, félbeszakítás, a válasz beleszövése a kérdésbe)

Kerülendő kérdések

A második előadási blokkban a sikeres interakció elemeit és jellemzőit vesszük sorra. A tárgyalás alapjai az érzelmeket és szükségleteket feltáró kérdések, amik gördülékennyé és bizalmassá teszik a kommunikációt. Az irányítást a kérdések típusának ismeretével és használatával tarthatjuk kézben. Ebben a blokkban a hallgatók megismerhetik a célorientált, a kérdésekkel való sikeresen irányított interakciók menetét. Kitérünk a hibákra és a buktatókra is, valamint szót ejtünk a kerülendő kérdésekről, pl. a faggatásról.

 1. A hallgatás, mint a kérdezés fontos része

Mögöttes információk

Mire figyelünk?

Meghallgatási hibák

Az harmadik előadás-blokkban a hallgatás, mint a kérdezés része kerül a középpontba. Az értő figyelem és értő hallgatás fogalmait és fontos elemeit taglaljuk, magyarázzuk és gyakoroljuk. A kérdésekre adott válaszok mögöttes tartalmának (érzések, szükségletek) megfigyelése és elemzése is ebben a blokkban kap helyet. Ez a sikeres interakció egyik legfontosabb momentuma. Összehasonlítjuk egymással a hibás és a helyes meghallgatást, amit az előadó és a hallgatók gyakorlatban ki is próbálnak.

 1. A kérdezés 10 alapszabálya 
 • Beszéljünk nyíltan!
 • Teremtsünk szemkontaktust!
 • Fogalmazzunk egyszerűen!
 • Használjunk egyszerű mondatszerkezetet!
 • Legyünk tömörek!
 • Koncentráljunk a tárgyra!
 • Legyen világos a kérdés célja!
 • A kérdés legyen a helyzethez és a személyhez illeszkedő!
 • A kérdezés módja tükrözze a szándékunkat!
 • Tudnunk kell, mit kezdünk a válasszal!

A 10 alapszabály, mintegy sorvezető segít a sikeres, irányított interakció lefolytatásához. Ebben az előadás-blokkban mindegyik alapszabály tartalmát megbeszéljük, kibontjuk, gyakorlatba átültetjük. Példákon keresztül értik meg a hallgatók, mi a tartalma az egyes pontoknak. Saját élmény szerzésére, gyakorlásra is lesz lehetőség, az előadó által hozott esetek alapján.

 1. Jó kérdező és jó kérdezés

A jó kérdező tulajdonságai Francis Wellman alapján

Jó kérdezési stílusok

A jó kérdező nemcsak verbálisan, de nonverbálisan is kérdező. Az utolsó előadásban a gesztusokról és a nonverbális stílus fontosságáról, a hiteles kérdezésről és interakcióról lesz szó. Páros gyakorlatban a hallgatók is kipróbálják és egymásnak visszajelzik verbális és non-verbális erősségeiket, saját stílusukat. A saját tapasztalatok alapján összegyűjtjük a jó kérdezői képességeket és a listát összevetjük Francis Wellman a „jó kérdező” képesség-listájával.

 

A képzés időpontja: 2019. június 16.

Időtartam: 09.00 – 17.00 óra

Tanfolyamvezető: Ugrin Erzsébet pszichológus

Részvételi díja: 12 000.-

MKA regisztrált tagoknak: 10 000.-

Helyszín: Budapest, az MKA székhelye

Jelentkezési határidő: 2019. június 10.