A KÉRDEZÉS MŰVÉSZETE

A képzés egészségügyi szakdolgozóknak (63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti célcsoport: 1-17. szakmacsoport), szabadon választott elméleti továbbképzésként 14 pontot érő továbbképzés.

Nyilvántartási szám: SZTK-A-22861/2018

Képzés tematikája:

 1. A kérdező=felfedező

Ki kérdez és miért?

A kérdező személyisége

Kommunikációs stílusunk – kérdőív

Ebben a blokkban a kérdező kerül a fókuszba. Az interakció kimenetelének fontos szereplője a kérdező, aki hozzáállásával nagyban befolyásolhatja a választ. Kihangsúlyozásra kerülnek a bizalom, a biztonság, a célorientáltság és a magabiztosság, mint kérdezői erények és ezek fejlesztéséről is szó esik. A tanfolyam résztvevői kitöltenek egy saját kommunikációs stílusukra vonatkozó tesztet is, amit még két csoporttársuk rájuk vonatkozó megfigyeléseivel is lesz módjuk összevetni. A saját kérdezői erősségek megfogalmazására is lehetőség lesz.

 1. A kérdés

A jó kérdés jellemzői

Kérdéstípusok (nyitott-zárt, közvetett-közvetlen, hipotetikus, szűrő, összetartó, tisztázó, visszaterelő, vagy-vagy kérdés, provokatív, irányító)

Leggyakoribb hibák (rutinkérdések, félbeszakítás, a válasz beleszövése a kérdésbe)

Kerülendő kérdések

A második előadási blokkban a sikeres interakció elemeit és jellemzőit vesszük sorra. A tárgyalás alapjai az érzelmeket és szükségleteket feltáró kérdések, amik gördülékennyé és bizalmassá teszik a kommunikációt. Az irányítást a kérdések típusának ismeretével és használatával tarthatjuk kézben. Ebben a blokkban a hallgatók megismerhetik a célorientált, a kérdésekkel való sikeresen irányított interakciók menetét. Kitérünk a hibákra és a buktatókra is, valamint szót ejtünk a kerülendő kérdésekről, pl. a faggatásról.

 1. A hallgatás, mint a kérdezés fontos része

Mögöttes információk

Mire figyelünk?

Meghallgatási hibák

Az harmadik előadás-blokkban a hallgatás, mint a kérdezés része kerül a középpontba. Az értő figyelem és értő hallgatás fogalmait és fontos elemeit taglaljuk, magyarázzuk és gyakoroljuk. A kérdésekre adott válaszok mögöttes tartalmának (érzések, szükségletek) megfigyelése és elemzése is ebben a blokkban kap helyet. Ez a sikeres interakció egyik legfontosabb momentuma. Összehasonlítjuk egymással a hibás és a helyes meghallgatást, amit az előadó és a hallgatók gyakorlatban ki is próbálnak.

 1. A kérdezés 10 alapszabálya 
 • Beszéljünk nyíltan!
 • Teremtsünk szemkontaktust!
 • Fogalmazzunk egyszerűen!
 • Használjunk egyszerű mondatszerkezetet!
 • Legyünk tömörek!
 • Koncentráljunk a tárgyra!
 • Legyen világos a kérdés célja!
 • A kérdés legyen a helyzethez és a személyhez illeszkedő!
 • A kérdezés módja tükrözze a szándékunkat!
 • Tudnunk kell, mit kezdünk a válasszal!

A 10 alapszabály, mintegy sorvezető segít a sikeres, irányított interakció lefolytatásához. Ebben az előadás-blokkban mindegyik alapszabály tartalmát megbeszéljük, kibontjuk, gyakorlatba átültetjük. Példákon keresztül értik meg a hallgatók, mi a tartalma az egyes pontoknak. Saját élmény szerzésére, gyakorlásra is lesz lehetőség, az előadó által hozott esetek alapján.

 1. Jó kérdező és jó kérdezés

A jó kérdező tulajdonságai Francis Wellman alapján

Jó kérdezési stílusok

A jó kérdező nemcsak verbálisan, de nonverbálisan is kérdező. Az utolsó előadásban a gesztusokról és a nonverbális stílus fontosságáról, a hiteles kérdezésről és interakcióról lesz szó. Páros gyakorlatban a hallgatók is kipróbálják és egymásnak visszajelzik verbális és non-verbális erősségeiket, saját stílusukat. A saját tapasztalatok alapján összegyűjtjük a jó kérdezői képességeket és a listát összevetjük Francis Wellman a „jó kérdező” képesség-listájával.

A képzés időpontja: 2019. június 16.

Időtartam: 09.00 – 17.00 óra

Tanfolyamvezető: Ugrin Erzsébet pszichológus

Részvételi díja: 12 000.-

MKA regisztrált tagoknak: 10 000.-

Helyszín: Budapest, az MKA székhelye

Jelentkezési határidő: 2019. június 10.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara budapesti tagjaik részére lehetővé teszi a díjmentes továbbképzés elvégzését.

Ennek érdekében a TAGNAK kell pályáznia a Budapestiek az Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítványnál.

Részletek: http://www.meszk.hu/hirek.aspx?nid=28070&cid=343#28070

A pályázathoz szükséges felhívás INNEN LETÖLTHETŐ! Majd klikk jobb egérgomb és mentés másként.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.