Az etika görög kifejezés. Az erkölccsel, mint társadalmi jelenséggel foglalkozó filozófiai tudományág. Valamely hivatás kapcsolódó erkölcsi követelményeinek, magatartási szabályainak az összessége. (www.meszotar.hu)

Az etikai kódex egy-egy konkrét szakma írásba foglalt viselkedési útmutatója, melyet az adott szakma képviselői fogadnak el és követnek. Konkrét magatartási szabályokat fogalmaz meg, melyek célja, hogy megerősítse a szakma megbecsülését, fenntartsa a szakma belső értékrendjét, meghatározza a kollegák egymás között követendő viselkedését, védi a szolgálatatást igénybe vevők jogait.

Az Inetnational Kinesiology College

etikai kódexe

(katt ide)

Breakthroughs International etikai kódexe

(Educational Kinesiology)

etikai kódexe

(katt ide)

Three in One Concepts

etikai kódexe

(katt ide)

Természetgyógyászokra vonatkozó

etikai kódex

(katt ide)

Belga Szövetség etikai kódexe

etikai kódex

(katt ide)