Mit jelent a kineziológia és hogy használd a nevet?

Kineziológia mit jelent

Sok a félreértés a kineziológia körül és szinte mindenki helytelenül használja a kifejezést. Az a képzet alakult ki, hogy a kineziológia, mint szakmai megnevezés az Alkalmazott Kineziológiából (AK) kinőtt kineziológiai rendszerek / módszerek megnevezését jelenti. De ez nem igaz! Ezért tegyünk rendet ebben a zavarban!

A kineziológia története A svéd Központi Királyi Torna Intézetet (Royal Central Institute of Gymnastics) Pehr Henrik Ling alapította 1813-ban. Ez volt az első fizikoterápiás intézet a világon, ahol fizikoterapeutákat képeztek. Az itt dolgozó Carl August Georgii professzor találta ki a kineziológia (kinesiology) szót 1854-ben.

NilsPosse

A kép forrása: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kinesiology[/caption]

 

Nils Posse (1862-1895) 1894-ben vezette be a kineziológia kifejezést az USA-ba. Ő írta a „The Special Kinesiology of Educational Gymnastics” c. könyvet, a gimnasztika alkalmazásáról. A svéd Központi Királyi Torna Intézet megalakítását követően a kineziológia szó megalkotásáig közel 2000 fizikai mozgást és 50 különböző masszázsfogást takart a kifejezés. De használták a módszereket a betegségek kezelésére is, nem csak mozgásszervi problémák kezelésére. 

Mit jelent tehát a kineziológia? 

A kineziológiának számtalan megfogalmazásával találkozhatunk. Ezekből hoztam most párat: Maga a szó két kifejezésből tevődik össze: kinezis – mozgás + logosz – tudomány, azaz a mozgással foglalkozó tudomány. 

A kineziológia az emberi vagy nem emberi test mozgásának tudományos vizsgálata. A kineziológia fiziológiai, biomechanikai és pszichológiai dinamikai elvekkel és mechanizmusokkal foglalkozik. Igen, benne van az állatok mozgásának a tanulmányozása is. 

A kineziológia alkalmazása az emberi egészségre (azaz az emberi kineziológia) magában foglalja a biomechanikát és az ortopédiát; szilárdság és kondicionálás; sportpszichológia; motorosvezérlés; készségszerzés és motoros tanulás; rehabilitációs módszerek, például fizikai és foglalkozási terápia; valamint a sport és a testedzés fiziológiáját. Az emberi és az állati mozgás vizsgálata jelenti a mozgáskövető rendszerek, az izom- és agyi aktivitás elektrofiziológiáját, a fiziológiai funkció monitorozásának különféle módszereit, valamint más viselkedési és kognitív kutatási technikákat. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kinesiology

„Értelmezésünk szerint a kineziológia nem más, mint mozgástan. Hangsúlyozni szeretném, hogy TAN, nem pedig módszer!…..igen tágan értelmezhető. A gyógytornász-fizioterapeuta az egyénnel foglalkozik, tehát a kineziológia is humán kineziológiaként értelmezhető. Szakmai irányba specializálódik, tehát egyértelmű, hogy eltéréseket tartalmaz. A gyógytornász-fizioterapeutákat szakmaspecifikus irányba alapozó kineziológia nyilvánvalóan közelebb áll az anatómiához, azon belül is a funkcionális anatómiához kapcsolódik. A kineziológia tartalmazza (tartalmazhatja), illetve foglalkozhat terhelésélettani és egyéb neurofiziológiai kérdésekkel is.” (Balogh, 1999. 15.o.) 

„Az alkalmazott kineziológia biztonságos és non-invazív diagnosztikai rendszer, amely izomtesztelést alkalmaz a neurológiai funkció értékelésének eszközeként. A módszertan elsősorban a neuromuszkuláris funkcióra összpontosít, mivel a szerkezeti, kémiai és neurológiai szabályozó mechanizmusokhoz kapcsolódik. Az izomtesztelés felméri az idegrendszernek a betegek egészségére gyakorolt hatását, segítve az AK gyakorlóit, hogy az érzékszerv és a motoros rendszer egyensúlyában keressék a betegség forrását.” (www.icak.com) 

E pár meghatározásból is látható, hogy a kineziológia kifejezés jelentése sokkal tágabb, mint ahogy az hazánkban elterjedt. Ha ma valaki azt mondja, hogy kineziológushoz megyek, akkor igazából arra gondol, hogy olyan szakemberhez, aki izomtesztelést használ és az Alkalmazott Kineziológiából kialakult valamelyik kineziológiai rendszerrel dolgozik. De ez a megközelítés téves. A kineziológia jelenthet gyógytornát, masszást, mozgás terápiát, kiropraktikát stb. kineziológia módszerek Látható, hogy vannak kineziológiai módszerek, amelyek nem használnak izomtesztelést és vannak olyanok, amelyek igen. Ez utóbbin belül is találhatunk olyan módszereket, amelyek nem az Alkalmazott Kineziológiából nőttek ki, sok esetben nem is nevezhetőek klasszikusan kineziológiának, hiszen az izomtesztelést csak mint biofeedback (visszacsatolás) használják (pl: genetikai igény szerinti táplálkozás, AFT). 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy hazánkban az állam 1997-ben szabályozta a természetgyógyászati tevékenységek végzését a 11/1997. (V.28.) NM rendeletben. Meghatározásában a természetgyógyász kineziológia: „A kineziológia a hagyományos távol-keleti gyógyászatra épülő gyógyítási és egészségfejlesztő rendszer, mely izomtesztek, speciális anamnézis felvétele, valamint speciális egyensúlyi és koordinációs technika segítségével oldja az ember távol-keleti megközelítés szerinti energiarendszerében levő blokádokat, kiegyensúlyozatlanságokat. A kineziológia az emberi képességek, készségek fejlesztésével, egészségmegőrzéssel foglalkozik azáltal, hogy a múltban és a jelenben elszenvedett stresszek, traumák negatív nyomait semlegesíti. A kineziológia az orvostudomány, a pszichológia és a pedagógia határterületén lévő készségfejlesztő, kiegészítő gyógyító rendszer.” 

Ez a meghatározás inkább egészségügyi tevékenységként írja le az izomtesztelést alkalmazó módszereket. A jogszabály három rendszert nevesít is: Touch For Health, Brain Gym, One Brain. Ez azonban szintén megtévesztő, mivel ezen kineziológiai rendszerek önmagukat nem tartják egészségügyi tevékenységnek. 

Sőt! Az etikai kódexekből egyértelműen kiderül, hogy nem diagnosztizálnak, és nem végeznek egészségügyi tevékenységet, a Brain Gym ráadásul egy oktatási modellként határozza meg önmagát. (lsd: MKA honlap) A 11/1997 NM rendelet alapján a helyes megnevezés a tevékenység végzőjére a kineziológiai módszerek alkalmazója lenne, vagy a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján a természetgyógyász kineziológus. 

A gyakorlatban azonban sajnos nem ezeket a megnevezéseket használják az állami vizsgát tett és működési engedéllyel rendelkező kineziológusok. Ennek egyik oka, hogy az OKFŐ által kiadott dokumentumon a kineziológus megnevezés szerepel. 

A Magyarországi Kineziológiai Alapítvány, mint szakmai szervezet, régóta hangoztatja azt, hogy mindenki használja azt a megnevezést, amire jogosultsága van. Azaz, aki állami vizsgát tett és rendelkezik működési engedéllyel, használja a fenti két megnevezést, ezzel megkülönböztetve magát azoktól a kineziológusoktól, akik nem tettek vizsgát, illetve akik nem az általunk alkalmazott és az Alkalmazott Kineziológiából származó módszereket használnak a munkájuk során. 

Akik tehát nem tettek állami vizsgát – hisz ez a tevékenység gyakorlásához csak akkor szükséges, ha egészségügyi szakdolgozóként szeretne valaki dolgozni – használják a tanult kineziológiai rendszer megnevezését, ezzel megkülönböztetve magukat a többi kineziológus szakembertől és egyértelműsítve a szolgáltatást igénybe vevőkben, hogy ők konkrétan mivel foglalkoznak. 

Természetesen csak azt a megnevezést használják, aminek a gyakorlására jogosultságuk van, azaz tanulták és az adott rendszeren belüli előírások szerint járnak el. pl: Touch For Health kineziológus, EDU-kineziológus, Three in One Facilitátor, Neuroenergetikai kineziológus, Wellnes kineziológus stb. 

Three in One Facilitátor az lehet, aki az ennek megfelelő vizsgát letette. Elvileg az dolgozhat dolgozhat ezzel módszerrel (One Brain), akinek ez a vizsgája megvan. 

EDU-Kineziológiánál ajánljuk, hogy legalább az In-Depth tanfolyamot végezze el az, aki ezzel a módszerrel akar dolgozni. Nem célszerű egy 4 napos Brain Gym tanfolyam után kiírni, hogy te EDU-Kineziológus vagy. 

Neuroenergetikai kineziológus az lehet, aki az ennek megfelelő vizsgát a szakmán belül letette. 

Wellnes Kineziológusnál sincs előírás, de ajánlott legalább a Stress Release V. szintig elvégezni a képzést, hogy érdemben tudj dolgozni ezzel a módszerrel. 

Touch for Health-ből az I-IV. szint adott, érdemes utána még elvégezni legalább a Metafórák képzést, hiszen az tanulható hazánkban. De rendszeresen vannak külföldi oktatók által tartott és az IKC által elfogadott továbbképzések

Az MKA-nál dolgozunk azon, hogy a Touch for Health konzulensi vizsga elérhető legyen hazánkban is. Remélem sikerült kicsit rendbe tenni a kineziológia, mint szakma, mint megnevezés körüli zavart és segítséget nyújtani abban, hogy miként viselkedjünk szabályosan fogyasztók megtévesztése nélkül az üzleti életben. 

Gál Attila 

az IKC professzionális kineziológusa 

kineziológus szakértő és vizsgáztató 

https://egyensulyert.hu 

Források: 

Balogh Ildikó: Mozgás ABC Kineziológiai alapismeretek, Kiadó: Tillinger Péter, 1999. 

https://www.icak.com/what-is-applied-kinesiology2.html (letöltés: 2021.08.07.) 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kinesiology (letöltés: 2021.07.25.) 

https://www.kinesiology.com/pdf/Traditional_Kinesiology.pdf (letöltés: 2021.08.05.) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700011.nm (letöltés: 2021.08.05.) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300060.esc (letöltés: 2021.08.05.) 

https://www.magyarkineziologiaialapitvany.hu/mi-a-kineziologia/etikai-kodex/ (letöltés: 2021.08.05.)

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesítést kapj aktuális programjainkról, blog bejegyzéseinkről!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesítést kapj aktuális programjainkról, blog bejegyzéseinkről!

Megosztom a cikket

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email