Részletes szakmai önéletrajz

Képzettségeim

1991 óta tanulom a természetes gyógymódok különböző irányzatait, mint bioenergetika, alap gyógynövény ismeretek, jóga, táplálkozás, önszuggesztiós eljárások, meditációs technikák. 1994 év elején három hetes tanulmányúton vettem részt Indiában, ahol meditációs technikákat tanultam. Szintén ez év végén ismerkedtem meg a kineziológia tudományával.

Ettől kezdve az energiám és a figyelmem nagy részét arra irányítottam, hogy ezen a szakterületen el tudjam sajátítani mindazt a tudást, ami ennek a szakmának a gyakorlásához szükséges.

Kineziológiai szakmai végzettségeim

 • 2022: Neuro-mozgáskorrekció haladó 1 tanfolyam (Gyenge Dávid)
 • 2022: Funkcionális Fascia Tréning (Feövenyessy Akadémia)
 • 2022: Holografikus Touch For Health I-II. (Adam Lehman a módszer kidolgozója)
 • 2022: Neuro-mozgáskorrekció alaptanfolyam (Gyenge Dávid)
 • 2022: Egyszerű módszerek fejfájás és nyaki panaszok kezelésére ws (Dr. Wayne Topping)
 • 2021: Élet a COVID-19 világban (Dr. Wayne Topping)
 • 2021: Visioncircles (Köves Zsuzsanna)
 • 2019: Life Management (Dr. Wayne Topping)
 • 2019: Sportkineziológia I. (Thierry Waymel)
 • 2019: Double doodle play (Maria Obermair)
 • 2018: az IKC Professzionális kineziológusa
 • 2018: Dennison-féle egész aggyal tanulás eljárása (Dr. Paul Dennison)
 • 2018: Touch For Health Metaforák (Köves Zsuzsanna)
 • 2017: Neuroemotional Pathways 1 Neuroenergetic Kinesiology (Mag. Alexandra Tobar)
 • 2017: Primitív Reflexek I-II. Neuroenergetic Kinesiology (Andrea Hahn)
 • 2016: Wellness Kineziológia: Akupunktúrás fájdalomcsökkentés, Nehézségek kezelése (Wayne W. Topping)
 • 2016: Applied Physiology’s 7 Chi Keys (Dr. Charles T. Krebs)
 • 2015: Optimal Brain Organization® Instructor (Kay McCaroll)
 • 2015: Brain Formatting (Agyformatálás) Neuroenergetic Kinesiology (Köves Zsuzsanna)
 • 2015: Touch For Health: TFH gyermekeknek (Wayne W. Topping)
 • 2015: Wellness Kineziológia: Energiaközpontok (Wayne W. Topping)
 • 2010: Touch for Health Isntruktor (Jeroen von Hasselt)
 • 2009, 2014: Optimal Brain Organization (Mag. Christian Dillinger, Köves Zsuzsanna)
 • 2009: Hyperton-X1 (Mag. Christian Dillinger),
 • 2008: Brain Gym© Movement Dinamics (Mag. Christian Dillinger),
 • 2004: Attractor Field Technique I.-III. (R. Kurt Ebert Ph.D.),
 • 2002: Wellness Kinesiology: Biokinetikus gyakorlatok (Wayne W. Topping),
 • 2002 – 2003 Stress Release I.-IV. Instructor (Köves Zsuzsanna, Wayne W. Topping, Aria den Hartog),
 • 2001: LEAP©Brain Integration 1 (Dr. Charles T. Krebs),
 • 1996: Touch For Health I.-IV. (Köves Zsuzsanna, Escher Andrea),
 • 1995-1996: Brain Gym©Teacher Practicum (Lenz Gyula; Do-Ri Rydl; Ferdinand Gstein),
 • 1994-1999 között One Brain Facilitator (Dr. Varju Márta; Carol Ann Hontz),

1996-ban az EDU-Kineziológia Brain Gym ágának, majd 1998-ban a One Brain ágának oktatója lettem. Közben a Touch for Health irányzat tanfolyamait is elvégeztem, majd oktatói minősítést szereztem 2010-ben. 2003 nyarán a Stress Release kineziológiai rendszer oktatója lettem, majd 2006-ban az oktatói továbbképzésen is részt vettem. 2004-ben majd 2008-ban az EDU-K Brain Gym ágának oktatói továbbképzésén vettem részt. 2015-től az EDU-K egyik haladó képzését is oktatom.

2004-ben Fülakupunktúrás Addiktológusi, majd 2006-ban Alternatív Mozgás- és Masszázsterapeutai szakmai végzettséget szereztem. Közben 2005-ben OKJ Grafológusi vizsgát tettem le eredményesen. Mivel a kineziológia szorosan összekapcsolódik a képességfejlesztéssel és a mozgással is, ezért tanulni kezdetem a Gyorsított tanulás szakmódszertanát (2005-2006), valamint Gyermek jógaoktatói vizsgát tettem le 2006-ban.

2010-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) főiskolai karán írásanalitikus szaktanácsadói diplomát szereztem (875/1777-41/2010).

2018-ban mint online mentálhigiénés tanácsadó diplomáztam Károli Gáspár Református Egyetemen.

2014-ben szakmai továbbképzésként elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar támogatása mellett lezajlott Ontológiai Life Coach képzést (tanúsítvány száma: P4C2/04/28/14).

A tanulási nehézségek korrigálása, a gyermekek képességeinek hatékonyabb fejlesztése érdekében továbbképzésként elvégeztem a Komplex Mozgásterapiás képzést a tanulási nehézségek megelőzésére (Kulcsár Mihályné módszere alapján, 2014.).

Vizsgáztatói tevékenységem alakulása:

A 11/1997 NM. rendelet megjelenésével egy időben pályázatot nyújtottam be vizsgáztatónak kineziológia szakra. Ezt a pályázatomat el is fogadták és ennek tükrében 1997-től gyakorlatilag minden vizsgán, mint bizottsági tag, vagy vizsgaelnök láttam el feladatokat az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (továbbiakban: ETI) szervezésében zajló vizsgákon. 2002-ben elvégeztem a Szakmai vizsgaelnökök, szakértők felkészítése az egészségügyi szakképzésben végzendő tevékenységre című akkreditált pedagógus továbbképzési programot (ssz: 104/2002). A TGYV 50/2002 nyilvántartási számon regisztráltak mint kineziológus vizsgáztató.

Fülakupunktúrás addiktológus szakmaterületen (TGY.V. 1/2009) valamint alternatív mozgás- és masszázsterapeutai szakmaterületen (TGY.V. 3/2009) 2009 óta aktívan vizsgáztatok.

Természetgyógyászati modul vizsga dolgozat javítás:

2004. március 02-án részt vettem az ETI által szervezett természetgyógyászati modul távoktatási programhoz kapcsolódó tutor képzésen és 2005 óta, mint javító tanár kapok megbízást a természetgyógyászati modul vizsgák dolgozatainak javításában. 2008-tól az ETI távoktatási programjában, a központi konzultációkat vezető szakértőként dolgozok felkérésre. Rendszeresen megtartom a központi konzultációkat és részt veszek a köztes vizsgák lebonyolításában, mint szakértő (TGY.SZ. 2/2009) és vizsgáztató (TGY.V. 2/2009).

Szakértői tevékenységem alakulása

2003-ban pályázatot nyújtottam be az Országos Szakértői Névjegyzékbe történő felvételre kineziológia szakmaterületen. A névjegyzékbe a 3/2003 számon regisztráltak.

Még 2001 telén részt vettem – mint szakértő – az ETI által Tápiószentmártonon szervezett szakértői megbeszélésen, ahol a természetgyógyászati szakmákkal kapcsolatos problémák megoldására dolgoztunk ki csoportokban megoldási javaslatokat a minisztérium felé.

2004-ben felkérést kaptam az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium III. Egészségpolitikai Főosztály vezetőjétől a természetgyógyászattal kapcsolatos jogszabályok megújítása kapcsán létrehozott Komplementer Medicina Tanácsadó Testület munkájában történő részvételre. Feladatunk a szakma követelményrendszerének a felülvizsgálata és új követelményrendszer kidolgozása volt kineziológia szakmaterületen. A munkát elvégeztük és a javaslatunkat a Testületnek benyújtottuk.

2004. június 15-én az ETI felkérésére, részt vettem a kineziológus tételsor és ajánlott irodalom lista módosításában. Az általunk akkor elkészített tételsor alapján zajlik a mai napig a vizsgáztatás ezen a szakmaterületen.

Fülakupunktúrás addiktológus szakmaterületen (TGY.SZ. 1/2009) 2009 óta szakértőként is tevékenykedek és több szakmai egyeztetésen részt vettem.

2009-től minden évben több továbbképzési program szakértői elbírálásával bíztak meg a GYEMSZI részéről.

2014-ben felkértek az új Természetgyógyászati modul jegyzet kineziológia, jogi és vállalkozási ismeretek fejezeteinek megírására. A felkérésnek eleget téve a munkát elvégeztem, melynek teljesítését a GYEMSZI elismerte.

Szakmai tevékenység végzése

1995 és 2014 között több kolleganőmmel (Köves Zsuzsanna, Simó Ildikó, Antal Zsuzsanna, Facskó Ágnes) közösen szerveztünk és vezettünk le minden évben általános iskolás gyerekek részére képességfejlesztő kineziológiai nyári táborokat, melyeknek minden évben nagy sikere volt. A táborokban rendszeresen tanítottam a gyermekeknek az egészséges életvitelhez (pl. helyes testtartás) szükséges jóga gyakorlatokat.

1996-1998 között Dunaújvárosi Körösi, Vasvári Pál Általános Iskolákban több osztályban tanítottam gyermekeknek képességfejlesztő agytorna gyakorlatokat. Ezt a programot az osztályfőnökök rendkívül hasznosnak találták, és erről véleményüket is kifejezték. Ezt a programot gyermek jógával kiegészítve 2007. II. félévben újra indítottam az Adonyi Általános Iskolában.

Kineziológiai tevékenységemet 1995-től vállalkozóként, majd 1998-tól az általam vezetett Egyensúlyért Bt. keretein belül folytatom. Elsőként váltottam ki Dunaújvárosban az ÁNTSZ-nél működési engedélyt, melynek száma: D63/1998-D; majd a jogszabályi változások miatt átmeneti működési engedélyt adtak ki: 2330-2/2004 számon.

2004-ben több kollegámmal együtt létrehoztuk a Professzionális Kineziológiai Társaság Egyesületet, melynek titkára voltam 2015-ig.

Kutatómunkát végeztem a grafológia és a kineziológia kapcsolatáról, melynek eredményét a 2005-ben tett felsőfokú OKJ Grafológusi szakmai vizsgámra A Brain Gym gyakorlatot végző gyermekek kézírása címmel szakdolgozatként publikáltam és védtem meg a vizsgabizottság előtt.

A ZMNE írásanalitikai szakán szintén a kineziológia, a mozgás és a személyiség változás összefüggéseivel kapcsolatban végeztem kutatást, melyet a Brain Gym gyakrlatok korrekciós hatásainak vizsgálata írásanalitikai módszerekkel című szakdolgozatomban publikáltam 2009-ben.

A fülakupunktúrás addiktológia területén 2005-ben Szenvedélybetegség kezelése a Hagyományos Kínai Orvoslás alapján címmel dolgoztam ki továbbképzési programot, melyet az ESZTB a 18293-1/2005 számon nyilvántartásba vett és 35 továbbképzési ponttal minősítette. 2004 óta folyamatosan tanítom a fülakupunktúrás addiktológiát hallgatóinknak, akik mindegyiket sikeres szakmai vizsgát tett az ETI-ben.

Majd Fülakupresszúrás kezelések címmel dolgoztam ki továbbképzési programot, melyet 2008. október 27-én az ESZTB 4292/2008 számon nyilvántartásba vett és 35 továbbképzési pontra értékelte. A tanfolyam részét képezik a Su Jok terápia Onnuri fülkezelései is.

Alternatív mozgás- és masszázs területén az Ayurvédikus masszázsok tanulására fektettem hangsúlyt. Jártam Indiában, valamint hazánkban képzést tartó ayurvédikus orvosnál tanultam a különböző masszázsok végzését. Az Európa-Akadémia keretein belül rendszeresen képeztem a leendő alternatív mozgás- és masszázs terapeutákat. A képzés általános részből és a szakmai részt tekintve az ayurvédikus masszázs tanításából áll. Tanultam Thai masszázst (Faragó Lászlónál), Shiatsu masszázst, illetve 2010-ben kínai utam alkalmával GuaSha masszázst is.

2008-ban továbbképzésként tanulni kezdtem a svájci Sphinx Craniosacral Institut vezetője Daniel Agustoni által vezetett Craniosacralis Terapeuta képzést.

2008-ban kolleganőmmel, mentorommal Dr. Varju Mártával együtt egy önálló kineziológiai rendszert a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológiai rendszert dolgoztunk ki, melyet 2014-ig együtt oktattunk.

2014-ben megalakítottam a Képességfejlesztő Intézetet, amelynek keretén belül Alternatív Képességfejlesztő Tanácsadó© képzést folytatunk. A képzés jogtulajdonosa én vagyok. Az Intézet akkrediált tehetség pont. Regisztrációs száma: TP 181 001 644.

A Képességfejlesztő Intézet keretein belül 2014. szeptemberétől elkezdtük a dunaújvárosi óvódásokat, középiskolásokat felmérni és javaslatot teszünk mind a szülők, mind az óvónők/pedagógusok felé a fejlesztés szükségességéről, módszeréről. Az iskolákban tanulási stílus felmérést végzünk és ez alapján visszacsatolást adunk a tanárok felé a megfelelő tanítási technikák kiválasztására annak érdekében, hogy a gyermekek képességeit hatékonyabban felszínre tudják hozni.

 

Publikációk

Mivel megfelelő magyar nyelvű jegyzet a Brain Gym tanfolyamokhoz nem állt rendelkezésre, ezért 1998-ban készítettem egy jegyzetet, melyből több társammal együtt oktattunk. 2004-ben részt vettem az EDU Kinesthetics Inc. Nemzetközi Brain Gym jegyzetének fordításában, illetve szakmai lektorálásában.

A kineziológia több más tudomány határterületén helyezkedik el, mint például képességfejlesztés, pszichológia. Ezért minden olyan eljárás, mely közelebb visz a módszer gyakorlásához érdeklődéssel tölt el. Így tanulmányoztam és oktatom a különböző önszuggesztiós eljárásokat, köztük Emil Coué módszerét. E munka során több könyvet írtam, szerkesztettem és adtam ki:

Coué: Gyógyító szavak (kiadó: Egyensúlyért Bt.),

Coué: Gyógyító érzelem (Egyensúlyért Bt.),

Coué: A gyógyító erő (Egyensúlyért Bt.),

Simonfalvy: Gyógyító agy (Egyensúlyért Bt.)

Simonfalvy-Gál: Hogyan kereshetek több pénzt? (Egyensúlyért Bt.),

Gál Attila: A gyógyító társ (Egyensúlyért Bt.),

Gál Attila: Gyógyító célok – Gyógyító társ (Egyensúlyért Bt.).

Több cikkem jelent meg különböző újságokban a képességfejlesztésről, kineziológiáról, fülakupunktúráról, alternatív mozgás-, masszázsról. A Diéta és Fittness című újságban 2006., október, novemberi, majd 2007. januári számától havonta folyamatosan jelnnek meg cikkeim. A Dunaújvárosi Hírlapban pedig 2009. február 24-től 3 hónapon keresztül heti rendszerességgel jelent meg cikkem az egészséges életmódról. A 2009. decemberétől 2014. tavaszáig a Kineziológia magazinban rendszeresen publikáltam. 2015-től a az Életerő magazinban jelennek meg havonta cikkeim. 2014-ben jelent meg cikkem a Szabad Földben, illetve rádió riportot is készítettek velem több helyi rádióban (www.radio451.eu ), 2015-ben pedig a Kontakt rádióban.

Gál Attila