CURRICULUM VITAE

1952. január 22-én 0 óra 19 perckor születtem Budapesten.

Karma számom: 4

Tarot beavatási kártyám: a Bolond
3 gyermekemmel és 3 unokámmal igyekszem megvalósítani azt, amit tanultam és tanítok.
Debreceni Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakán végeztem 1974-ben, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán népművelés- magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár szakon 1982-ben.

Népművelőként, szakmódszertanosként, majd művelődési ház igazgatóként dolgoztam. Foglalkoztam pszichológiával, 1 évig pályakezdőként pszichológus laboránsként dolgoztam. Ott szerzett ismereteimet jelenleg is hasznosítom. Pedagógusként minden iskolatípusban tanítottam az általános iskolától a gimnáziumig. A hetvenes években színjátszó rendezőként  tanítottam rendezés elméletet, drámajáték pedagógiát. Mint magyar szakos tanár az iskolai oktatásban gyakorlatban is használtam a színjátszás-terápiát. Kísérletként siketekkel és főiskolásokkal színházat csináltunk nagy nemzetközi visszhanggal. 4 éven keresztül ifjúságvédelemmel foglalkoztam a Helvéciai Wéber Ede Általános Iskolában. Az iskola Egészségnevelési Tervét én készítettem.

2005-ben a MOBILITÁS általános ifjúsági és drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértője lettem.

kineziológiával 1994-ben találkoztam.

1995-ben oktatói /instruktori/ minősítést szereztem TOUCH FOR HEALTH ágból, melyet azóta is folyamatosan oktatok. (Aria den Hartogg holland oktatónál tanultam, majd Dr John F. Thie-nél, a módszer kidolgozójánál MESTERKURZUST végeztem, s haláláig folyamatosan kapcsolatban álltam vele. Matthew Thie-nél lettem Metafórák oktató) Magyarországon egyedüliként tanítom hivatalosan a TFH Metafórák kurzust. Jelenleg az IKC (International Kinesiology College) proficiency accessora vagyok.

Three in One Concepts®One Brain módszerének haladó trénere vagyok. /1995  decemberében lettem az ág instruktora./ Első oktatóim: Zubonyai Kata, Várhidi Ilona, János Péter, Carroll Ann Hontz voltak, de későbbiekben több kurzust végeztem Gordon Stokes és Daniel Whiteside co-creátoroknál is, továbbá Gabriele Ulbricht, Andrea Sperker, Johanna Lehner osztrák instruktoroknál, majd Anastazia Wada-nál, aki néhány éve a módszer tulajdonosa.

Wellness Kineziológia/Stress release módszerének haladó oktatója vagyok. (Aria den Hartogg holland instruktor és Dr Wayne Topping a módszer kidolgozója volt az oktatóm.) Jelenleg az ág magyarországi képviselője és szponzora vagyok.

EDU-Kineziológia® haladó tanára vagyok. (Tanáraim Liselotte Hilger Wells Belgiumból, Do-Ri  Riedl, Ferdinand Gstrein, Christian Dillinger Ausztriából, Svetlana Mosgutova Lengyelországból, Kay Mc Carroll Angliából, Carla Hannaford Hawaiból voltak. Dr Paul Dennison-nál a módszer kidolgozójánál több tanfolyamot és MESTERKURZUST is végeztem.) Magyarországon egyedüliként oktatom az EDU-K  haladó tanfolyamát. (OBO, Látókörök, In depth és TW)

2007 óta az EDU-K® Alapítvány fakultás tagja lettem, így Brain Gym oktatókat is képzek.

De belekóstoltam a LEAP-be (Andrea Hahn osztrák oktatónál és Dr Charles Krebs-nél a módszer kidolgozójánál), a Neuro-Energetikai Kineziológiába (Hugo Tobarnál, a módszer kidolgozójánál) A LEAP és NK alaptanfolyamát: az „Agyformatálást” 2010 óta oktatom.

Tanultam még SIPS-t, Biokineziológiát, Hyperton-X-t, a primitív reflexek tesztelési lehetőségét, Sport kineziológiát, s asztro-kineziológiát is.

Tanítottam Ausztriában, Amerikában, Erdélyben, jelenleg Oroszországban. Azóta is folyamatosan és rendszeresen képzem és továbbképzem magam.

2006-ban nemzetközi vizsgát tettem az International Kinesiology College /Nemzetközi Kineziológiai Kollégium/ nemzetközi bizottsága előtt, s az IKC professzionális kineziológusa címet kaptam. Jelenleg hivatalosan Magyarországon egyedüliként.

Végeztem 5 éves ASZTROLÓGIAI kurzust, melyből a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 2002-ben sikeres vizsgát tettem. Tanultam karakter NUMEROLÓGIÁT, spirituális numerológiát, mágia történetet, TAROT és RUNA szimbolikát, FENG SHUI-t. Előadásokat hallgattam a GYERMEKRAJZOK SZIMBOLIKÁJÁRÓL, a mesék szimbólum rendszeréről, pszichológiát, kommunikációs tréningeket, REIKI I és II beavatásom van. Prepar/Enrich párkapcsolati terapeuta képzésemet kamatoztatom hozzám forduló pároknál. Minden megszerzett ismeretemet kineziológusi munkámba integrálom.
2001-ben felvételt nyertem az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Országos Szakértői és Országos Vizsgáztatási Névjegyzékbe. Mint szakértő közreműködtem a Természetgyógyászati Törvény előző módosításának előkészítésében. Az ENKK-ban vizsgáztatom a leendő kineziológusokat.
1996 január óta egyéni vállalkozóként dolgozom a kineziológiával, de elsősorban tanítom ezt a világon elismert és preferált prevenciós és képességfejlesztő rendszert. Magánpraxisomban igyekszem segíteni mindenkit abban, hogy önmaga sikeres gyógyítója lehessen, hogy könnyebben és gyorsabban találja meg útját és hitét, hogy az életet a maga szépségében lássa és élje. Hogy harmonikusan valósítsa meg önmagát, mindenki legteljesebb javát szolgálva. Hogy ne csak nézzen, hanem lásson is. Mindezekhez engem a tapasztalat és a tanulás vezetett. Én megtaláltam Belső Gyógyítómat, s ezáltal hitemet!
2000-től ÁNTSZ működési engedéllyel 2003 óta OKÉV nyilvántartási számmal rendelkezem. A MESZK-nek alapítása óta folyamatosan tagja vagyok.

Cikkeim jelennek meg pedagógiai újságokban, főleg külföldi szakmai kiadványokban. Kaliforniában 2005-ben megjelent Touch for Health könyvben, illetve 2010-ben az USA-ban megjelent Brain Gym® Teacher’s Edition kiadványban is írásom jelent meg.

A Magyarországi Kineziológusok Szövetségének 1996-2002-ig szervező titkára voltam. A szövetség által rendezett három országos kongresszust és a 2001-es világkongresszust én szerveztem. 2004-től a Professzionális Kineziológiai Társaság elnökhelyettese voltam megszűnéséig.

2007-ben alapított Professzionális Kineziológiai Iskola dékánja vagyok, s ebben a pozícióban én tartom a kapcsolatot a világ hasonló szervezeteivel. Iskolám az IKC, Európai Szövetség és az IASK tagja. A 2011-es Kineziológiai Világkongresszust én rendeztem.

2000-ben a Zürichben, 2001-ben Kecskeméten, 2004-ben Bécsben, 2006-ban Németországban: Kirchzartenben, 2008-ban Olaszországban a Garda tó partján, 2011-ben Kecskeméten megrendezett nemzetközi konferencián előadást tartottam.

2012-ben Frankfurtban az EFK kongresszusán voltam előadó, s 2012 novemberében  Barcelonában tartottam előadást.  2013 júniusában Balin az EDU-K nemzetközi kongresszusán, júliusban Malibuban, a TFH 40. születésnapjára rendezett világkongresszuson, szeptemberben Bécsben, 2015-ben Kanadában: Banff-ban az IKC nemzetközi kongresszusán voltam előadó.

Szakmai munkám elismeréseként meghívást kaptam a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság kongresszusára, melyeken az többször előadást is tartottam. Hosszú évek óta a társaságnak tagja vagyok.

A Kapcsolat Alapítvánnyal is együttműködöm, kapcsolatügyeleti mediátorként is dolgozom. A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szövetsége Etikai és Jogi Bizottságának elnöki tisztét láttam el, jelenleg az elnöke vagyok. Két kollégámmal akkreditált mediátor képzést is tartok. Az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékében szerepelek.

Mint a Magyarországi Kineziológiai Alapítvány elnöke célul tűztem ki, hogy a kineziológia megérdemelt helyére kerüljön Magyarországon, hogy magas szakmai műveltséggel és tudással rendelkező kineziológusok végezzék azt a munkát, amire kompetenciájuk van, s a magyar kollégák beintegrálódjanak a nemzetközi „családba”.

Alapfokon beszélek németül és olaszul, jelenleg tanulok angolul. Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkezem.

Nincs tudomásom arról, hogy előző életeimben egyiptomi fáraó vagy maya papnő lettem volna.

Ember voltam…. és vagyok.

Budapest, 2016.

 

 

                                                                                    Köves Zsuzsanna