MKA 6. Szakmai Konferencia

MKA 6th PROFESSIONAL CONFERENCE

2022. november 26.

26th november 2022.

ONLINE KONFERENCIA

ONLINE CONFERENCE

„Látótér tágítás” – Kineziológia In depth 4.0

„Widening the horizon” – Kinesiology in Depth 4.0

In English and German with Hungarian translation.

Angolul és németül magyar tolmácsolással.

10.15 MEGNYITÓ

Köves Zsuzsanna

Az MKA kuratóriumának elnöke

10.30 – 11.25  A FEJLŐDÉSKINEZIOLÓGIÁRÓL (Developmental Kinesiology)

Előadó: Renate Wennekes

Németország – a Developmental Kinesiology kidolgozója

11.30 – 12.25 A MENOPAUZÁRÓL. MÁS LÁTÁSMÓD ÉS MEGKÖZELÍTÉS A KLASSZIKUS KÍNAI ORVOSLÁSSAL

Előadó: Edoardo Bevilacqua

Olaszország

chisono_fin_edo-1-1024x747

2009 óta dolgozik a kineziológia és természettudományok területén, az Alkalmazott fiziológia művelője és a Touch for Health oktatója. A Physis Nemzetközi Kineziológiai Intézetben végzett, Marco Rado K-PHYSIS módszerére szakosodott.
Folyamatosan mélyítette tanulmányait a hagyományos és klasszikus kínai orvoslás területén, myofasciális technikákban,
Craniosacralis és hangtechnikákban.

12.30 – 13.25 A 6 MOZGÁSIRÁNY BALANSZA A FASCIA SEGÍTSÉGÉVEL – BALANCE OF THE 6 DIRECTIONS OF MOVEMENT USING FASCIA

Előadó: Ludovico Feletto

Olaszország

Ludovico Feletto

A 6 mozgásirány balansza a fascia segítségével

Az izomreakciót tesztelők az izmokat használják, hogy visszajelzést kapjanak arról, mit csinál a test a különböző szinteken, és ezért képesek legyenek látni a balanszok, vagy különböző korrekciók által végbement változásokat.

Biztosak vagyunk abban, hogy amikor az elülső delta izmot vizsgáljuk, amikor azt teszteljük?  És a 2 „híres” anterior deltoid teszt közül melyik a „helyes”? Ugyanazt a dolgot vizsgáljuk a rendelkezésre álló 2 különböző anterior deltoid teszt segítségével? És ha az anterior serratust teszteljük, akkor valóban pontosan ezt az izmot teszteljük? És a vastus medialist?

Rengeteget tanulunk, hogy elsajátítsuk, hogyan is kell pontosan tesztelni a különböző izmokat. Egy adott izom pontos tesztelése mögött álló anatómia és fiziológia megtanulása valószínűleg a legnagyobb kihívást jelentő tényező azok számára, akik első alkalommal találkoznak az izomreakció tesztelésével. Van-e kiút ebből a zsákutcából? Az egyes izmok helyett a mozgás irányának tesztelése egy lehetséges megoldás.

Közösen tárunk fel egy olyan megoldást, amely segíti a munkánkat, lehetővé teszi, hogy könnyedebben használjuk az izomtesztelést, és a mozgás összetettebb megközelítését. Ez azonban még nem minden! A myofaszciális egység és a mozgás irányának tesztelése egyetlen izom helyett könnyű hozzáférést biztosít számunkra az összetett mozgások teszteléséhez és kiegyensúlyozásához. Az izomrostok csak erőt adnak a mozgásnak. Az összes receptor és vezérlő struktúra koordinációját perifériásan a fascia végzi. Az izomrostok csak mozgás közben működnek. Ha a fascia koordinációs központjában változás következik be, az az izomrostokra is vonatkozik, és ezért a tesztelés eredménye is más lesz.

A fascia szerkezete olyan alakú, hogy lehetővé teszi a szabad idegvégződések pontos ingerlését, és így a beprogramozott mozdulat pontos irányának visszaverődését az agyba. Ha ez nem így lenne, akkor zavar támadna a mozgás és az idegrendszer között. Az ízületi tokba, a szalagokba és a fasciákba beültetett receptorok az egész testben azonosak, de nem mind ugyanazt az információt adják; ehelyett a hajlító, nyújtó, irányt adják aszerint, hogy hol térképezték fel őket a meghatározott mozgásirányokhoz kapcsolódó pontos struktúrákban. Az előadás során elmagyarázom az alapokat, hogyan lehet a fasciális receptorok segítségével tesztelni és kiegyensúlyozni a mozgásokat.

Muscle response testers use muscles to have feedback of what the body is doing at different levels and, therefore, to have the ability to see the changes of the different balances they use.
Are we sure that we are testing the anterior deltoid when performing the anterior deltoid test? And which of the 2 “famous” anterior deltoid tests is the “right” one? Are we testing the same thing using the 2 different anterior deltoid test available? And if we test the anterior serratus, are we really testing that precise muscle? And the vastus medialis?

Besides, we spend a lot of training learning how to precisely test all different muscles. Learning the anatomy and physiology behind the test of a precise muscle is probably the most challenging factor for who is approaching muscle response testing for the first time.
Is there a solution out of this impasse? Testing the direction of movement instead of the single muscle is a possible solution. We will explore together a solution that can simplify the beginner’s courses, allow more people to use the muscle test easily and have a more integrated approach to movement.

But there is more! Testing the myofascial unit and the direction of movement instead of a single muscle, gives us an easy access to testing and balancing complex movements. Muscle fibres only give strength to the movement. The coordination of all receptors and control structures is peripherally done by fascia.
Muscle fibres make a movement only by virtue of the context in which they are inserted. If the consistency of the coordination centre of the fascia changes, the context to which the muscle fibres refer changes and therefore the motor result will be different.
The structure of the fascia has a shape that allows it to stimulate the free nerve endings in a precise way and therefore to bounce back to the brain the exact afference of the movement that it had programmed. If this were not the case, we will have chaos between movement and nervous system.
The receptors implanted in the joint capsule, ligaments, and fascia, are the same throughout the body, but they do not give all the give the same information; they instead give the flexory, extensory, … afference according to where they were mapped in precise structures linked to specific motor directions. I will explain the basics on how to test and balance movements using fascial receptors.

Ludovico traumatológus és ortopéd sebész, egyben a Knowlative megalkotója és vezérigazgatója. A 2007-ben szerzett diplomája megszerzése óta mély érdeklődést mutat az orvoslás egyénre szabott megközelítése iránt, számos integratív módszer felfedezésével (akupunktúra, kineziológia, neurális terápia, homeopátia, stb.). Az olaszországi és spanyolországi orvosi praxisában, valamint a Knowlative-ban is azt vallja, hogy az orvostudomány jövője valójában egy olyan rendszer, amely ötvözi a nyugati tudást, a nyugati orvostudományt a legfontosabb keleti gyógyítási gyakorlatokkal.

Ludovico is a trauma and orthopaedic surgeon and the creator and CEO of Knowlative. Since before his Specialization Degree in 2007, he has developed a deep interest for an individualized approach to medicine exploring many integrative methods of healing (Acupuncture, Kinesiology, Neural therapy. Homeopathy…). In his medical practice in Italy and Spain and in Knowlative he brings the certainty that the future of medicine is a system that assimilates the knowledge of the western medicine with the main eastern healing practices.

13.30 – 15.30 EBÉD SZÜNET

15.30 – 16.25 A HIBÁK FELVÁLLALÁSA – EMBRACING MISTAKES

Előadó: Jackie Lisaght

Anglia

Jackie-Lysaght

A hibák felvállalása – Jackie Lysaght BFS MATLHE Ed.D. Student

Annak érdekében, hogy sikeresek legyünk személyes és szakmai céljaink elérésében, legyen szó akár tudásátadásról és -szerzésről, vagy a magánéletünkben történő dolgokról, hasznos, ha az útközben vétett hibákkal – annak érdekében, hogy tanuljunk azokból – könnyedén és rugalmasan nézünk szembe.

Ez az előadás egy 2016 és 2017 során, Jackie által végzett kutatást fog felvázolni, amely arról szól, hogy a hallgatók hibáikra való reflexiói hogyan vezettek a tanulás javulásához a Wellness kineziológiai stresszoldó órákon. Feltárjuk azokat a feltételeket, amelyek megkönnyítik, hogy elfogadjuk a hibáinkat, és egy keretrendszert, amely segít ezek csoportosításában. Egy bemutatót követően páros műhelymunkákat tartunk, ahol a megadott keretrendszer és a balance módszer segítségével vizsgálunk meg egy hibát, egy általunk megnevezett környezetben, például az ügyfelekkel, oktatókkal és tanulókkal való munkában, vagy személyes szinten.

EMBRACING MISTAKES – Jackie Lysaght BFS MATLHE Ed.D. Student

In order to be successful achieving our personal and professional goals whether building a clinical practice, learning in and out of the classroom or in our personal lives we need to be comfortable to engage in a constant cycle of trial and error, learning from mistakes thereby building resilience.

This presentation will outline a research study Jackie conducted in 2016/2017 on how student reflections on their mistakes led to improved learning in the Wellness Kinesiology stress release classes. We will explore the conditions which facilitate us to embrace our mistakes and a framework to help us categorise them. After a demonstration, we will workshop in pairs in breakout rooms, balancing a mistake using the framework provided, in a context(s) of our choice such as working with clients in clinic, instructors and students with learning, both in and out of the classroom or at a personal level.

Jackie Lysaght a Nemzetközi Kineziológiai Főiskola személyiségfejlesztő iskolájának nemzetközi tanára. Írországban Touch for Health órákat tart, emellett szabadúszó tanítási és tanulási tanácsadóként az IKC és a kineziológiai oktatók számára világszerte CPD tudományos fejlesztési workshopokat tart. Kidolgozott és működtet egy TFH Hangouts nevű, oktatókat tömörítő, egyenrangú online gyakorlati közösséget. Jackie a Staff and Educational Development Association (SEDA) társult tagja és Ed. D. hallgatója a Dublin City University Oktatási Intézetének a szakmai tanulás területén.

Jackie Lysaght is an international faculty in the Personal Development School with the International Kinesiology College. She teaches Touch for Health classes in Ireland and is also an independent teaching and learning consultant facilitating CPD academic development workshops for IKC and kinesiology instructors worldwide. To facilitate community, she developed and runs an instructor peer-to-peer online community of practice called TFH Hangouts. Jackie is an Associate Fellow with the Staff and Educational Development Association (SEDA) and an Ed. D. student with the Institute of Education at Dublin City University, in the area of Professional Learning.

16.30 – 17.25 AZ ÖNMAGÁÉRT FELELŐS EMBER MODELLJÉNEK MEGKÖZELÍTÉSE – Approaches to the Self-Responsibility Model

Előadó: Helena Arguelles

Anglia

Helena

Bár kevés információt találunk az Önmagáért Felelős Ember modellről, mégis ez a TfH erkölcsi világképének központi tényezője. Ez az előadás feltárja, mit értenek az emberek a világ különböző tájain önmagunkért vállalt felelősségen és mit jelent az számunkra egyénként, terapeutaként, tanárként vagy mentorként. Az előadás végére jobban fogjuk érteni, miként fedezhetjük fel a Saját Magunkért való Felelősséget, ami erőt és érzelmi békét ad nekünk és másoknak is.

Approaches to the Self-Responsibility Model

Little information is available on the Self-Responsibility Model and yet it is at the very heart of the TFH ethos. This presentation explores how self-responsibility is understood by people around the world and what it means for us as individuals, practitioners, teachers or mentors. At the end of this paper we will better understand how we can discover our own self-responsibility, creating empowerment and emotional peace for ourselves and others.

Helena Argüelles a Naturopátiás Kineziológia gyakorlója. Mivel a kineziológia és a természetgyógyászat sok aspektusával foglalkozott az utóbbi 30 évben, igazán élvezi azt hatékony egszerűséget, amit a TfH testesít meg. Különösen örömére van, ha eszközeit és kommunikációs készségeit használhatja minden napos életében és az IKC Fakultás Egyesült Királyság-beli képviselőjeként. Terapeutaként, tanárként, anyaként és emberi lényként lelkesíti az Önmagáért Felelős Ember modellje, ami az egyik alapértékké vált számára.

Helena Argüelles is a Naturopathic Kinesiologist. Having studied many aspects of Kinesiology and Complementary Health Care over the last 30 years she revels in the powerful simplicity that is TFH. She particularly enjoys using the tools and the communication skills in her everyday life and in her role as IKC Faculty for the UK. As a practitioner, teacher, mother and human being she is passionate about the Self-Responsibility Model which has become one of her core values.

17.30 – 18.25 A MAGNÉZIUM ÉS A SZELÉN AZ EGÉSZSÉGES SZÍVÉRT ​- Magnesium and selenium for Healthy Hearts

Előadó: Wayne Topping

Anglia, a Wellness Kineziológia alapítója

wayne

Az 1930-as évek végén, Dr. William Albrecht, az Egyesült Államokbeli Missouri Egyetem Talajtani Tanszékén előre vetítette, hogy „ha nem gondoskodunk a termőföldek ásványi anyag utánpótlásáról, alig 50 év múlva a krónikus degeneratív betegségek addig sosem látott járványával kell szembenéznünk”.  Figyelmeztetését sajnálatos módon, figyelmen kívül hagyták, és most a bőrünkön tapasztaljuk a következményeket.

Ezek közül az ásványok közül vizsgálunk meg kettőt – a magnéziumot és a szelént – és bemutatunk olyan kineziológia módszereket, melyekkel megállapíthatjuk a hiányukat a szervezetben.

In the late 1930s, Dr. William Albrect, Department of Soils, University of Missouri in the United States predicted, „if we don’t replenish our farm lands with minerals, we will experience an epidemic of chronic degenerative disease such as the world has never seen in as little as 50 years”. Sadly, his advice was ignored and we are now reaping the consequences.

We will examine two of these minerals – magnesium and selenium – and demonstrate ways to identify their deficiency through kinesiology.

Dr. Wayne Topping, geológiából doktorált, és az Újzélandi Wellingtonban, a Victoria Egyetem geológia professzora volt, mielőtt 1976-ban, az Egyesült Államokban találkozott a Touch For Health módszerrel. 1977-ben TFH oktató lett, átfogóan tanulmányozta a Biokineziológiát, majd megalapította a Wellness Kineziológiát, melyen belül 22 tanfolyamot hozott létre.

Dr. Topping jelenleg Manchestertől északra, az Egyesült Királyságban él, ő a Nemzetközi Kineziológia Kollégium Oroszországi és Magyarországi fakultása. Számos könyvet és tanfolyami jegyzetet írt, 23 országban tanított, és örömmel terjeszti a kineziológiát, bárhol és bárhogyan, amikor csak lehetősége adódik.

Dr. Wayne Topping was formerly a geology professor with PhD. in geology from Victoria University of Wellington in New Zealand before he was introduced to Touch For Health in 1976 in the United States. He became a TFH instructor in 1977, took extensive training in Biokinesiology beginning in 1980 and then founded and developed 22 courses for Wellness Kinesiology.

Dr. Topping is now based in the United Kingdom just north of Manchester and is International Kinesiolgy College faculty for Russia and Hungary. He has written numerous books and workshop manuals, has tought in 23 countries, and loves sharing kinesiology wherever and however he can.

18.25 ZÁRÁS

REGISZTRÁLJ MOST, HOGY HELYED BIZTOSÍTANI TUDD!

REGISTER NOW TO SECURE YOUR PLACE!

A konferencia díja: 18 000 Ft

MKA regisztrált és támogató tagoknak:

A konferencia díja: 15 000 Ft

Külföldi résztvevőknek: 50 EUR

For foreign participants: 50 EUR

Osszad meg az eseményt ismerőseiddel!

JELENTKEZEM a 2022. évi Szakmai napra! REGISTER NOW for the Professional Day 2022!

Meg kell győződnünk, hogy nem robot vagy! Add meg a példa eredményét!

1 + 0 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.