[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-2wh2nl’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-2psixl’]

[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’-50′ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-2j8yzt’]
[/av_one_full]

[av_submenu which_menu=” menu=’16’ position=’center’ color=’header_color’ sticky=’aviaTBsticky’ mobile=’disabled’ av_uid=’av-2ftny9′]
[av_submenu_item title=’Menu Item 1′ link=” linktarget=’no’ button_style=” av_uid=’av-263fxd’]
[av_submenu_item title=’Menu Item 2′ link=” linktarget=’no’ button_style=” av_uid=’av-22y4g9′]
[/av_submenu]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-1viec1′]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-1oks81′]
Szia,

Szeretnénk egy átfogó hazai etikai kódexet kialakítani. Ehhez tagjaink véleményét már korábban is kikértük. Azóta többen lettünk, így több véleményt is figyelembe véve jobban tudjuk alakítani kódexünket.

Szeretnénk ha te is hozzászólnál, véleményeznéd. Így lesz a „MIENK”.

Kérünk, hogy akkor is szólj hozzá, ha nincs javaslatod. Ekkor csak annyit írj, hogy egyetértek.

Ha van javaslatod a változtatásra, akkor azt a konkrét pontra hivatkozva írd meg.

Köszönjük. 🙂

A Kuratórium
[/av_textblock]

[av_hr class=’full’ height=’50’ shadow=’shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-1jd5ld’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-1cg4bd’]

A KINEZIOLÓGUSOKRA VONATKOZÓ ETIKAI SZABÁLYOK

ETIKAI KÓDEX TERVEZET

A Magyarországi Kineziológiai Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Etikai Kódexe a tagjai közé tartozó kineziológusokra (továbbiakban: kineziológus) vonatkozó lényeges etikai elveket és szabályokat, alapnormákat tartalmazza. Az etikai kódex alapját az International Kinesiology College (IKC) etikai kódexe adja. Minden oktató az általa oktatott kineziológiai rendszer etikai kódexét is megismeri és az ott szabályzott normákat is saját magára nézve kötelezőnek tartja, betartja.

I. Meghatározások

I/1. A kineziológus az emberi képességek, készségek fejlesztésével, egészségmegőrzéssel foglalkozik azáltal, hogy a test Hagyományos Kínai Orvoslás által meghatározott energetikai rendszét, a két agyfélteke működését, a múltbeli, a jelenbeli és a jövőbenki stresszeket egyensúlyozza ki, az általa tanult és alkalmazott kineziológiai rendszer eljárásrendjének megfelelően.

I/2. A kineziológiai rendszerek beindítják a test öngyógyító reflexét, hiszen a mozgásreflex aktiválása szolgálja és tartja fenn valamennyi szervi funkciónkat, és ily módon elősegíti a test öngyógyító törekvéseit. A kineziológus egyszerű módszerekkel visszaállíthatja az ügyfél a fizikai, szellemi, energetikai pszichés egyensúlyát, s gondolkodásmód megváltoztatásával kialakíthat egy új egészségtudatot. Ennek a folyamatnak fontos eszköze az izomteszt, melyet speciális anamnézis felvétele után az általa gyakorolt kineziológiai rendszernek megfelelően alkalmaz. Ezt követően az adott módszernek megfelelő korrekciókkal segíti a szervezet öngyógyító mechanizmusának működését energetikai egyensúlyt teremtve.

I/3. A kineziológus pszichoterápiás tevékenységet, illetve módszereket, pszichodiagnosztikus eljárást nem folytat, mivel elismeri és tiszteletben tartja azt, hogy annak alkalmazására csak a megfelelő kompetenciával rendelkező szakember jogosult és ezt kompetencia határai megállapításánál figyelembe veszi.

I/4. A kineziológus elkötelezett a kineziológia etikai szabályainak betartása és betartatása mellett, és ezt mind segítő munkája, mind magánélete során képviseli.

 

I/5. Az Etikai Kódexben foglaltak megszegése etikai eljárást von maga után. Az eljárást az Alapítvány Etikai Eljárási Szabályzata szerint kell lefolytatni.

II. Az etikus magatartás általános elvei

A kineziológus kötelezi magát, hogy az előírt módon végzi munkáját, továbbá tiszteletteljes magatartást tanúsít ügyfelei valamint minden ember irányában. Szakmája feladataira tekintettel a kineziológus önfegyelmet tanúsít és tapintatosan viselkedik, elkerülvén mindazt, ami alááshatja hivatása tekintélyét.

II/1.   Kineziológiai tevékenységet csak az a személy folytathat, aki

A/1. Megfelel az IKC által elfogadott és Alapítvány honlapján közzétett minősítési rendszernek. A minősítési rendszer alapján legalább I. szintű (bronz) fokozatú minősítésnek megfelelő vizsgát tett.

Minősítési rendszer leírása:

https://www.magyarkineziologiaialapitvany.hu/minositesi-rendszer/

vagy

A/2. Megfelel az általa használt kineziológiai rendszer/ág követelményeinek.

B/ A 11/1997 NM. rendelet szerinti „kineziológiai módszerek alkalmazója” (természetgyógyász) kineziológusi (egészségügyi) tevékenységet az folytathat, aki a jogszabályokban foglalt oktatási, ill. vizsgakövetelményeknek eleget tett. Aki egészségügyi szakdolgozóként végzi a természetgyógyászati tevékenységét, arra érvényes a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói kamara etikai szabályzata is.

Aki természetgyógyász kineziológusként folytatja tevékenységét, de nem felel meg az Alapítvány minősítési rendszerének az köteles a nevében feltüntetni a „kineziológiai módszerek alkalmazója” megnevezést, vagy amit jogszabály előír neki.

II/2.   A kineziológus:

–  tevékenységét a hatályos jogszabályokban előírt keretek között, a szakma szabályai szerint végzi.

– ismeri a kineziológia, valamint saját képessége (személyes kompetenciája) lehetőségeit és határait. A szakmai kompetenciájába tartozó feladatokat teljes felelősséggel végzi szakmai állásfoglalások és módszertani ajánlások szerint, ennek figyelmen kívül hagyása kiemelten súlyos etikai vétségnek minősül.

–  a kineziológia módszerét egyéb szakellátás (orvosi, pszichológiai, pszichiátriai) helyettesítéseként nem alkalmazhatja.

– a kezelés során nem alkalmaz semmilyen gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt. Kivéve, ha erre egyéb végzettsége feljogosítja. Ez esetben viszont különítse el a készítmény adását a kineziológiai tevékenységtől, azaz hívja fel ügyfele figyelmét arra, hogy az adott szer/anyag nem kineziológiai készítmény.

–  lehetőségein belül felhívja a figyelmet az egészség megóvás fontosságára (prevenció).

Az Élet tisztelete: a kineziológus felismeri az élet tiszteletének és védelmének jelentőségét és ezzel összhangban cselekszik.

Az Emberek egyensúlya: a kineziológus az izomtesztelésen keresztül az ember önszabályozó képességeire gyakorol hatást, s természetes módszerek használatával segíti a jóllétet.

– Holisztikus megközelítés: a kineziológus az egyénnel, mint egésszel foglalkozik az önszabályozó képességek előmozdítása érdekében.

– Az egyensúlyba hozás során az eljárások minősége fontosabb azok mennyiségénél.

– A kineziológus tudatában van a problémák mögött meghúzódó tágabb jelentéstartalomnak.

– A kineziológus által használt nevelési modell kiindulópontja az, hogy az embereket meg kell tanítani saját értékeik felismerésére.

– A tünetek megközelítése: a kineziológus nem gyógyít és nem diagnosztizál. A kineziológust a fejlődés lehetősége és nem pedig a betegség érdekli. A kineziológus szakmai tudását használva támogatja kliensét a nagyobb összhang elérésében, mely javítja a tanulási képességeket, valamint az életminőséget.

Az önmagunkért való felelősség modellje:

Empátia: a tartós változás és kölcsönös elégedettség csak akkor érhető el, ha empátia jön létre a kliens és a kineziológus között.

Pozitív érzés: a kineziológus célja, hogy pozitív gondolatokon és érzelmeken alapuló gondolati- és viselkedésmintákat idézzen elő.

III. A kineziológus szakmaisága

III/1.  A rendszeres ön- és továbbképzés, valamint szakmai tudása megosztása a kollégákkal, a kineziológus számára nem csupán szakmai és jogi, hanem erkölcsi követelmény is.

III/2. A kineziológiai kiegyensúlyozás ideje alatt olyan technikák és módszerek kerülnek alkalmazásra, melyeket az IKC, vagy az IKC által elismert nemzetközi szakmai szervezet jóváhagyott.

III/3.   A kineziológiai tevékenységhez olyan kezelő helyiséget kell kialakítani és olyan környezetet kell teremteni, mely elősegíti a klienssel való bizalmi kapcsolat kialakítását, és biztosítja a higiénés szabályok betartását.

III/4. A kineziológusnak eleget kell tennie a hazája szakmai szervezete valamint a az adott kineziológiai rendszer által támasztott folyamatos képzési, továbbképzési követelménynek.

III/5. A folyamatos képzés magában foglalhat szakmai kutatómunkát, kineziológus találkozókon történő prezentációt, illetve egyéb tevékenységeket, melyek hozzájárulnak a kineziológiai hivatás fejlődéséhez.

III/6. A szakmai szervezet követelményeitől, illetve a helyi vonatkozó szabályoktól függően a kineziológus függessze ki munkahelyén a folyamatos képzést igazoló okmányokat és a működését engedélyező iratokat.

III/7. A kineziológus az izomtesztelést, mint az ügyfél stresszes területeinek azonosításának módszerét alkalmazza. Az izomtesztelés a tudatosság fontos eszköze, azonban ennél is fontosabb, hogy a kineziológus az ügyféllel való munkában az ügyfél tudatos részvételét bátorítsa és fokozza. Ennek érdekében alkalmazhatja az un. Noticing eljárást is, ami nem helyettesíti a szakszerű izomtesztelést.

III/8. A kineziológus segíti az ügyfelét abban, hogy az megértse az izomtesztelés segítségével megtalált információk jelentését, mégpedig az előzményekkel, valamint a folyamat céljával összefüggően.

III/9. A kineziológus felismeri, hogy az izomtesztelés eredményei változhatnak mind a kineziológus, mind pedig az ügyfél tudás és tudatossági szintjének függvényében. Ezért az izomtesztelést – a II/2. pont ajánlásai figyelmebe véve – jóslásra és választási lehetőségek eldöntésére nem alkamazza. A döntések meghozatala a kliens felelőssége.

III/10. A kineziológus az ügyfelekkel elért sikereket nem kizárólag kineziológiai eredménnyel méri, hanem az ügyfél személyes megelégedettségével, valamint a folyamat alatti tapasztalataival is.

III/11. A kineziológus tudatában van, hogy a saját egyensúlya is fontos a folyamatok alatt alkalmazott izomtesztelés pontosságához és a visszacsatolás jó minőségéhez. Felismeri, hogy a saját személyes jóllétére fordított idő az ügyfél állapotának sikeres javulásához elengedhetetlen feltétel.

IV. A kineziológus kapcsolata az ügyfelekkel

IV/ 1.  A kineziológus az ügyfél átfogó jólléte érdekében cselekszik, de csak az ügyfél személyes kérésére.

IV/2. A semmiképpen sem ártani elvet minden körülmények között tiszteletben kell tartani.

IV/3.  A kineziológus emberileg sértő, megalázó cselekményt nem végezhet, eljárást nem alkalmazhat, ezekhez semmiféle segítséget nem nyújthat.

IV/4. Az ügyfél autonómiáját tiszteletben kell tartani, mind annak személyes értelmében, mind pedig a kineziológiai folyamat során. A kineziológus mindig hivatalos magatartást tanúsít kliense irányában, még akkor is, amikor a bizalmon és támogatáson alapuló összhangot teremt.

IV/5. A kineziológus köteles a klienst világos információval ellátni a kineziológia lehetőségeiről és határairól, ily módon elkerülvén az indokolatlan elvárásokat. Az ügyfél segítése érdekében a kineziológus információt nyújt és tanácsot ad azért, hogy támogassa az ügyfél egyensúlyának megteremtését. A kineziológus feladata az is, hogy másfajta módszer igénybevételét ajánlja, amennyiben az az ügyfél jóllétéhez szükséges.

IV/6.  Amennyiben a kineziológus az alap problémától eltérő más rendellenességet  is észlel, a megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberhez irányítja ügyfelét.

IV/7.  Tilos olyan személyt kezelni, akinek az állapota sürgős orvosi beavatkozást igényel vagy a kineziológus nem rendelkezik a megfelelő kompetenciával az ügyfél problémájának megoldására, kezelésére.

IV/8.  A kineziológus nem használhatja fel tudását és helyzetét arra, hogy az ügyféllel való kapcsolatból tisztességtelen személyes előnyt szerezzen. (pl. szexuális, vagy személyes anyagi előny megszerzésére irányuló, vagy bármilyen egyéb magánjellegű előny érdekében történő kapcsolattartás)

IV/9. A kezelési díjtól eltérő bármilyen személyes előnyt vagy szívességet, mely a klienssel való szakmai kapcsolat minőségét és hosszát befolyásolja, vissza kell utasítania. Ebben az esetben kötelessége a klienst más szakemberhez, segítőhöz irányítani.

V. A kineziológus tájékoztatási, titoktartási és dokumentációs kötelezettsége

V/1. A kineziológusnak titoktartási kötelezettsége van az ügyfeleit érintő ügyekben. Az ügyfelet tájékoztatni kell a titoktartási és dokumentációs kötelezettségéről.

V/2. Minden alkalommal, de kérésére különösen, tájékoztatni kell az ügyfelet az alkalmazott eljárásokról, várható hatásairól, mellékhatásairól, eredményéről, következményéről. A tájékoztatásnak érthetőnek, világosnak, tárgyilagosnak kell lennie.

V/3. A titoktartás kiterjed az eljárás alatt elhangzottakra, leírtakra, valamint a dokumentációs anyagok megőrzésére.

V/4.  Más személyektől az ügyfelére vonatkozóan nyert értesülések a klienssel csak akkor közölhetőek, ha az információt adó személy ehhez egyértelműen beleegyezését adta.

V/5. A titoktartás elvének érvényesítése során a kineziológus tiszteletben tartja az ügyfele magánéletét is.

V/6.  A titoktartási kötelezettség alól mentesül a kineziológus, ha az ügyfél felmentést ad, vagy ha az információ kiadása társadalmi érdek (pl.: bűncselekmény, fertőző betegség) és annak betartása alól jogszabály felmentést ad. A kineziológus kizárólag az ügyfél engedélyével tehet közzé az ügyfelet érintő információt (pl. kutatás, cikk megírása, esetismertetés).

V/7.  A gyermekkorú kliens esetén a kineziológusnak a gyermek felé van titoktartási kötelezettsége. Csak amennyiben a gyermek hozzájárul, lehet információkat kiadnia a szülőknek. Kivételt képez ez alól, ha a gyerek veszélyben van érzelmi, pszichológiai, vagy fizikai téren (pl. zaklatás, fizikai bántalmazás). Ez esetben haladéktalanul tájékoztatni kell a szülőt, illetve – amennyiben a szülő a veszélyeztető -, az illetékes hatóságokat.

V/8. A kineziológus minden ügyfélről részletes feljegyzést készít. A feljegyzéseknek tartalmaznia kell az ügyfél személyi adatain kívül azokat az adatokat, melyek elősegítik a megfelelő kineziológiai módszerek kiválasztását és hatékony alkalmazását. Ezek lehetnek: orvosi diagnózis, kórelőzmény, egyéb vizsgálati leletek (pl. nevelési tanácsadó, fejlesztőpedagógus stb.), anamnézis, alkalmazott egyéb terápiák felsorolása, saját állapotfelmérés eredményei stb.

V/9. Gondoskodni kell a dokumentáció naprakész vezetéséről, megfelelő tárolásáról és megőrzéséről.

V/10. A dokumentációt a jogszabályokban előírt ideig meg kell őrizni.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-a szerint az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell megőrizni.

VI. A kineziológusok egymással való kapcsolata

VI/1. A kineziológus tudatában van és betartja saját kompetencia határait. Pozitív hozzáállást tanúsít más szakágak gyakorlói iránt, különös tekintettel az egészségügyi szakdolgozókra, pszichológusokra.

VI/2.  A kineziológus szakmai tevékenysége során megőrzi szakmai függetlenségét.

VI/3.   A kineziológus az ügyfél érdekében szükség esetén – amennyiben a probléma meghaladja a szakmai ismereteit – konzultálhat (némely esetben ez a konzultáció kötelező) és együttműködik egészségügyi tevékenységet végző szakemberrel.

VI/4. Ha a kineziológustól egy másik kineziológusról kérnek információt, a tájékoztatásnak tárgyilagosnak, elfogultságtól mentesnek kell lennie, és kizárólag a másik személy szaktudásával/szakmai ismereteivel, végzettségével kapcsolatos információkra szorítkozhat.

VI/5. Súlyosan etikátlan minden olyan alaptalan és bizonyíthatatlan információ, kifogásoló, lekicsinylő, elmarasztaló vagy hitelrontó kijelentés, amely alkalmas arra, hogy közvetlenül vagy közvetve rontsa a másik kineziológusi tevékenységet végző jó hírnevét.

VI/6. A kineziológus más kollegákkal való kapcsolattartás során törekedjen az együttműködésre, különösen azon kérdésekben, amelyek a kineziológiai szakmát érintik. Nézeteltérés esetén akár mediátor bevonását is kezdeményezheti annak érdekében, hogy a konfliktus békében, elfogadó légkörben kezelhető, megoldható legyen.

VI/7. Ha a kineziológus bármely más kineziológus munkájában szakmai hibát észlel, köteles erre az érintett kineziológus figyelmét személyesen felhívni. Ismételten előforduló hiányosság, probléma esetén az Alapítvány felé tehet írásbeli bejelentést az etikai vétség kivizsgálásával kapcsolatban. Amennyiben ezt em szeretné felvállalni, akkor élhet jelzéssel az Alapítvány felé.

VII. A kineziológus tevékenységének korlátai

A kineziológusnak törekednie kell saját egészsége, jólléte fenntartására. Amennyiben betegsége, energiahiányos állapota, érzelmi állapota gátolhatja abban, hogy munkáját szakszerűen és hatékonyan végezze, köteles a szolgáltatás végzését felfüggeszteni.

VIII. Publikálás, nyilvános szereplés, hirdetés

VIII/1. Tilos az ügyfeleket megtévesztően befolyásoló hirdetés.

VIII/2. A kineziológus kizárólag a rá vonatkozó iskolai végzettséget, igazoló okleveleket és képzettségének megfelelő titulusokat használhatja.

VIII/3. A kineziológus hirdetésekben, médiában és egyéb reklámhordozókban őszintén, a valóságnak megfelelően mutatja be magát, olyan módon, mely előmozdítja a kineziológia, mint hivatás egészét.

VIII/4. Etikátlan a hirdetés, ha kineziológus saját tevékenységét máséval összehasonlítja, ha azt a látszatot kelti, hogy más kineziológusnál kedvezőbb eredményt tud elérni.

VIII/5.   Minden médiatevékenység csak a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül történhet. Publikációkban, beszámolókban ügyelni kell arra, hogy a szakmai titoktartás kötelezettsége alá eső információk ne jussanak illetéktelen személy tudomására. Gondoskodni kell arról is, hogy a személyre, illetőleg a körülményekre vonatkozó adatokat úgy kell meghatározni, hogy azok alapján az érintettek ne legyenek felismerhetők.

VIII/6. Tudományos, illetve ismeretterjesztő műveket publikálni csak szakmai lektorálás után lehet.

VIII/7. Más által kiadott írást, művet legyen az nyomtatott vagy online, felhasználni a szerzői és szomszédos jogokat nem sértve, a szerző engedélyével, illetve az idézés, hivatkozás szabályait betartva lehet.

VIII/8. A kineziológus média megjelenésében kiemelt szerepe van a kineziológiai kultúra védelmének, terjesztésének és ápolásának, a kineziológusok szakmai összefogása, érdekvédelme terén.

A Magyarországi Kineziológiai Alapítvány Etikai Kódexe nyilvános dokumentum, azt bárki megismerheti. Az Etikai Kódex 2017.  …….. …. –én lép hatályba, az Alapítvány kuratóriuma 2017. ….-én fogadta el.

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-1ba0vt’][/av_one_fourth]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’10px’ padding_sync=’true’ border=’4′ border_color=’#cbe9fa’ radius=’5px’ radius_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-14zdxl’]
[av_contact email=’kineziologiaalapitvany@gmail.com’ title=” button=’Elküldöm’ on_send=” sent=’Az üzeneted megkatuk. Köszönjük hozzászólásod.’ link=’manually,http://’ subject=’Etikai kódex vélemény: ‘ autorespond=” captcha=” form_align=” color=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-xa5zt’]
[av_contact_field label=’Név’ type=’text’ check=’is_empty’ options=” multi_select=” width=” av_contact_preselect=” av_uid=’av-phx9d’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’E-Mail’ type=’text’ check=’is_email’ options=” multi_select=” width=” av_contact_preselect=” av_uid=’av-mharl’][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’Hozzászólás, vélemény’ type=’textarea’ options=” check=” width=” multi_select=” av_contact_preselect=” av_uid=’av-db2nd’][/av_contact_field]
[/av_contact]
[/av_one_half]

[av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-6lgch’][/av_one_fourth]